Pohjois-Suomen Vesivaliokunta edistää Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueen vesihuoltolaitosten yhteistoimintaa ja näin pyrkii parantamaan jäsenlaitostensa toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia. Lisäksi se pyrkii turvaamaan vesihuollon toimintaedellytykset ottaen huomioon alueensa olosuhteet.

Pohjois-Suomen Vesivaliokunnan jäsenenä voivat olla kunnalliset vesi- ja viemärilaitokset tai liikelaitokset, vesihuoltoyhtiöt ja vesihuolto-osuuskunnat, jonka lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattaja- ja yhteistoimintajäseniä.

Pohjois-Suomen Vesivaliokunta seuraa oman alueensa oloja ja kehitystä tekemällä selvityksiä, esityksiä ja aloitteita vesihuoltoalaa koskevista asioista viranomaisille ja järjestöille.

Pohjois-Suomen Vesivaliokunta järjestää alueellaan vesihuoltoalan koulutusta sekä osallistuu ja myötävaikuttaa koulutus- ja tutkimustoiminnan kehittämiseen.