Yhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa Ouke-työryhmä, joka koostuu kuudesta jäsenlaitoksen edustajasta sekäyhteistyökumppanien edustajasta sekä. Työryhmän jäsenten tulee Vesivaliokunnan sääntöjen
mukaan olla hyvin vesihuoltolaitostoimintaan perehtyneitä henkilöitä.

Työryhmän jäsenet kaudella 2022-2023 ovat:

Tommi Mäki, Kannuksen Vesiosuuskunta, puheenjohtaja

Katja Arvola, sihteeri

Paulus Lepistö, Inarin Lapin Vesi Oy, varapuheenjohtaja

Kimmo Viinikka, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Esa Seppänen, Raahen Vesi Oy

Annukka Takalo, Osuuskunta Valkeavesi

Petri Laiho, Levin Vesihuolto Oy

Tapio Mäki, Lining Oy, Yhteistoimintajäsenten edustaja